Sume maxime exorbitante acordate prin programul INVESTALIM, finanțat de la bugetul de stat: 57.750.000 de euro, suma maximă pe care o poate încasa o firmă cu profil agroalimentar

Sume exorbitante acordate prin programul INVESTALIM, finanțat de la bugetul de stat: 57.750.000 de euro, suma maximă pe care o poate încasa o firmă cu profil agroalimentar Sume exorbitante acordate prin programul INVESTALIM, finanțat de la bugetul de stat: 57.750.000 de euro, suma maximă pe care o poate încasa o firmă cu profil agroalimentar

Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor mari și IMM-urilor prin INVESTALIM au fost stabilite în funcție de regiunile de dezvoltare ale României: 30% în regiunea Vest, 70% în Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia. 

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este mai mic în regiunile Vest, Nord-Vest și Centru ( între 33.000.000 de euro și 41.250.000 de euro ). De pildă, o firmă din județul Bihor poate primi o sumă maximă de 33.000.000 de euro, în timp ce o firmă din județul Mureș poate primi maxim 41.250.000 de euro. 

În regiunea Vest sunt cele mai scăzute sume maxime: 24.750.000 de euro, în jud. Arad și Timiș. 

În schimb, în alte regiuni de dezvoltare, sumele maxime sunt mai mari. De pildă, în regiunea Nord-Est, între 41.250.000 de euro și 49.500.000 de euro. În regiunea Sud-Vest Oltenia, între 49.500.000 de euro și 57.750.000 de euro. 

În București/Ilfov sunt două zone: Ilfov parțial: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni: 28.875.000 de euro și

Ilfov parțial: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon: 37.125.000 de euro. 

Bugetul programului INVESTALIM este de 590.000.000 de euro, sumă aprobată prin OUG 65/2023.

Coduri CAEN eligibile: CAEN 1011 — Producția și conservarea cărnii; CAEN 1012 — Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre; CAEN 1013 — Fabricarea produselor din carne (inclusiv carne de pasăre); CAEN 1039 — Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; CAEN 1081 — Fabricarea zahărului.

CAEN 1020 — Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor; CAEN 1031 — Prelucrarea și conservarea cartofilor; CAEN 1032 — Fabricarea sucurilor de legume și fructe; CAEN 1041 — Fabricarea uleiurilor și grăsimilor; CAEN 1051 — Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; CAEN 1061 — Fabricarea produselor de morărit; CAEN 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie.

PROCEDURA de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023—2026, a modalităților de acordare, a indicatorilor cantitativi și calitativi ai investiției, precum și a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante a fost publicată, ieri, 15 septembrie 2023, în Monitorul Oficial, partea I, nr. 836. 

Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru finanțare din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR.

Întreprinderea solicitantă depune online pe portalul AFIR o cerere de acord pentru finanțare, însoțită de următoarele documente justificative:

a) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, cu excepția întreprinderilor nou-înființate;

b) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiției inițiale și eficiența economică a întreprinderii, inclusiv actele juridice care demonstrează existența unui drept real asupra imobilului/locației sau drept de creanță, care să confere drept de execuție/realizare a investiției; actele juridice care demonstrează existența unui drept real asupra imobilului/locației sau drept de creanță vor fi depuse dacă solicitantul le deține la momentul depunerii cererii de acord de finanțare, în caz contrar, urmând a fi depuse în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare;

c) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;

d) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;

e) opis cu documentele transmise.

Citește documentul integral în Monitorul Oficial, pag. 2 – 9.

Sume exorbitante acordate prin programul INVESTALIM, finanțat de la bugetul de stat: 57.750.000 de euro, suma maximă pe care o poate încasa o firmă cu profil agroalimentar

Comentarii

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *