Propunerile legislative privind bunăstarea câinilor și pisicilor, noile tehnici genomice și protecția animalelor în timpul transportului, negociate în timpul președinției Ungariei la AgriFish

Ungaria, AgriFish, risipa alimentara, agricultura foto: Uniunea Europeana/Nagy Istvan, ministrul ungar al Agriculturii
  • Ungaria a preluat, de la 1 iulie, pentru șase luni, președinția Consiliului Uniunii Europene, ministrul ungar al Agriculturii, Nagy Istvan, urmând să prezideze Consiliul pentru Agricultură și Pescuit ( AgriFish ). 
  • Prima reuniune AgriFish este programată să aibă loc în 15 iulie 2024, la Bruxelles. 

Între timp, Ungaria și-a prezentat programul pentru perioada cât va deține președinția Consiliului Uniunii Europene, inclusiv intențiile privind sectorul agroalimentar european.

Președinția ungară subliniază că agricultura europeană nu a fost poate niciodată atât de supusă provocărilor cum este în prezent. Aceste provocări sunt: evenimente meteorologice extreme cauzate de schimbările climatice, costuri ridicate de producție, boli emergente la plante și animale, efectele războaielor, întreruperea lanțurilor globale de aprovizionare sau creșterea importurilor pe scară largă din țări terțe pun presiune constantă asupra sectorului agricol european. 

În paralel, fermierii trebuie să respecte un număr tot mai mare de cerințe stricte de producție și să facă față unei poveri administrative crescute. Fermierii au nevoie de răspunsuri la aceste provocări la nivel european, prin urmare, Președinția Ungariei anunță că va facilita discuțiile privind crearea unui sistem alimentar european competitiv, rezistent la crize, sustenabil, prietenos cu fermierii și bazat pe cunoaștere.

În domeniul pescuitului, Președinția Ungariei asigură că va acorda o atenție deosebită dezvoltării unui sector european al acvaculturii sustenabil și competitiv, întrucât este sectorul de producție de proteine animale cu cea mai mică amprentă de mediu și poate juca un rol esențial în a face producția alimentară mai sustenabilă, contribuind totodată la atenuarea provocărilor legate de suveranitatea alimentară cauzate de scăderea capturilor marine. 

De asemenea, Președinția ungară își asumă ca o sarcină importantă să promoveze pescuitul sustenabil din punct de vedere ambiental, economic și social în UE prin stabilirea cotelor anuale admisibile pentru stocurile de pește într-un mod previzibil și bazat pe știință.

Agricultură și silvicultură

Competitivitatea va fi în centrul discuțiilor din Consiliul pentru Agricultură și Pescuit, fiind o prioritate orizontală a Președinției Ungariei, care anunță că va acorda o atenție specială competitivității fermierilor europeni, sectorului agroalimentar și securității sistemelor alimentare ale UE. În acest spirit, Președinția Ungariei va adopta o poziție fermă la nivel internațional pentru aplicarea principiului reciprocității. Bazându-se pe rezultatele Dialogului Strategic privind viitorul agriculturii UE, va începe discuții despre modul în care plățile directe și subvențiile pentru dezvoltare rurală ale viitoarei Politici Agricole Comune (PAC) pot spori cel mai eficient competitivitatea fermierilor și a sistemului alimentar. De asemenea, vor fi discutate posibilitățile de promovare a reînnoirii generaționale și de păstrare a modurilor tradiționale europene de viață rurală, ca o condiție esențială pentru menținerea producției agricole și a vitalității zonelor rurale.

Doar o agricultură și o industrie alimentară europeană rezistentă la crize pot face față provocărilor actuale și viitoare. Dezbaterile din Consiliu privind situația pieței vor ajuta la identificarea tipurilor de măsuri de gestionare a crizelor necesare în viitoarea PAC pentru diferitele sectoare. Cooperarea regională este, de asemenea, crucială pentru gestionarea și combaterea eficientă a crizelor cauzate de bolile transfrontaliere la animale și plante. La summitul ofițerilor veterinari șefi ai UE și Balcanilor de Vest, Președinția Ungariei va sintetiza experiențele de gestionare a crizelor și bunele practici din ultimii ani”, anunță Președinția ungară. 

Agricultura și silvicultura durabilă joacă un rol important în combaterea schimbărilor climatice și protejarea biodiversității și naturii, contribuind astfel la păstrarea valorilor planetei noastre. În acest scop, va fi organizat un schimb de opinii privind modul în care noua arhitectură verde a actualei PAC contribuie la atingerea acestor obiective. 

Președinția Ungariei își propune să continue negocierile pe propunerile legislative privind materialele reproductive pentru plante agricole și forestiere, monitorizarea pădurilor, protecția animalelor în timpul transportului, noile tehnici genomice și bunăstarea câinilor și pisicilor.

Ungaria este angajată să reducă semnificativ risipa alimentară la toate nivelurile lanțului de aprovizionare cu alimente și susține că va continua să acorde o atenție specială problemei reducerii risipei alimentare pe parcursul celor șase luni. În acest sens, va prezenta diverse programe naționale și bune practici pentru reducerea risipei alimentare, din Ungaria și alte state membre, în cadrul unei conferințe internaționale ce va avea loc la Budapesta în octombrie 2024. De asemenea, va fi organizat un eveniment tematic pe tema conservării solului, cu implicarea țărilor BIOEAST, pentru a sărbători Ziua Solului și încheierea Decadei Internaționale a Solurilor.

Un cadru de reglementare prietenos cu fermierii este esențial pentru fermieri și afacerile agroalimentare pentru a garanta securitatea alimentară și a contribui la atingerea obiectivelor de sustenabilitate. Președinția Ungariei va lansa o dezbatere privind experiențele implementării Planurilor Strategice PAC și noul model de livrare post-2027. În plus, în cooperare cu Comisia, Președinția va examina experiențele privind implementarea legii sănătății animalelor. De asemenea, se vor discuta pregătirile pentru implementarea reglementărilor privind lanțurile de aprovizionare fără defrișări. În plus, Președinția Ungariei va facilita negocierile privind propunerea de amendament la regulamentul Organizațiilor Comune de Piață (OCM) și regulamentul care definește regulile privind aplicarea transfrontalieră a practicilor comerciale neloiale (UTP).

Stabilirea unei agriculturi bazate pe cunoaștere și inovare este crucială pentru dezvoltarea unei bioeconomii sustenabile și competitive. Sectorul agricol european și sectoarele industriale de procesare asociate joacă un rol esențial în restabilirea lanțurilor globale de aprovizionare perturbate și în atingerea obiectivelor unui sistem alimentar suveran european și ale Autonomiei Strategice Europene. ”Trebuie pus un accent mai mare pe transferul de cunoștințe și crearea de valoare adăugată locală” este subliniat în document.

În cadrul inițiativei BIOEAST, Ungaria își propune să stabilească un parteneriat european de cercetare și inovare cu accent pe Europa de Est. Președinția Ungariei dorește să discute propunerea pentru inițiativă în patru domenii tematice – sol, apă dulce, sisteme alimentare și biofabricare – și să adopte Concluzii ale Consiliului. În plus, Președinția Ungariei plănuiește să adopte Concluzii ale Consiliului privind raportul special al Curții Europene de Conturi referitor la furnizarea eficientă de informații alimentare către consumatori.

Pescuit 

Competitivitatea sectorului european al acvaculturii este centrală pentru prioritățile în domeniul pescuitului ale Președinției Ungariei. Având în vedere că acvacultura este sectorul de producție de proteine animale cu cea mai mică amprentă de mediu, aceasta poate juca un rol esențial în a face producția alimentară mai sustenabilă și, în același timp, poate ajuta la atenuarea provocărilor legate de suveranitatea alimentară cauzate de scăderea capturilor marine. În cooperare cu statele membre, obiectivul Președinției Ungariei este de a dezvolta o abordare holistică și integrată care să promoveze dezvoltarea acvaculturii marine și de apă dulce sustenabile în cadrul instituțional adecvat. Subiectul va fi pe agenda reuniunii informale a directorilor generali pentru pescuit, în iulie.

Stabilirea cotelor totale admisibile de captură (TAC) și a cotelor pentru stocurile de pește pentru 2025 va fi, de asemenea, o prioritate. În timpul negocierilor, Președinția Ungariei se va concentra pe promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere ambiental, economic și social în UE prin stabilirea volumelor pe o bază științifică.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

foto: Uniunea Europeana/Nagy Istvan, ministrul ungar al Agriculturii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *