Noile reguli privind creșterea și comercializarea porcilor în România ( I )

porc, abatoare, preturi carne de porc, alimente foto: pexels.com/matthias zomer

TIPURI DE EXPLOATAȚII

Exploatațiile în care sunt crescuți porci sunt împărțite în următoarele tipuri:

1.Exploatație noncomercială de porcine 

aceasta este o exploatație de subzistență, înregistrată în SNIIA ( Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor ), este deținută de o persoană fizică, iar porcii sunt crescuți pentru îngrășare și sacrificare pentru consum familial;

2.Exploatație comercială de tip familial

exploatație deținută de persoane fizice neînregistrată la oficiul registrului comerțului, însă înregistrată sanitar-veterinar, înregistrată în SNIIA, care crește porcine atât pentru consum familial, cât și pentru comercializare, în baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare. 

REȚINEȚI: exploatația comercială de tip familial trebuie înregistrată sanitar veterinar la Direcția Sanitară Veterinară Județeană sau a Municipiului București. Fără această înregistrare, exploatația rămâne exploatație noncomercială de porcine, fără drept de comercializare!

3.Exploatație comercială profesională de porcine 

exploatație care este autorizată sanitar-veterinar, deținută de persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), asociații familiale (AF) sau persoane juridice (PJ) organizate în condițiile legii și înregistrată la oficiul registrului comerțului și în SNIIA;

4.Exploatație comercială de porcine rase autohtone 

exploatație care este înregistrată sau autorizată sanitar-veterinar conform cerințelor specifice de creștere a porcinelor în sistem semideschis, cu obligativitatea ca efectivul să fie înregistrat în SNIIA și în registrul genealogic al rasei de care aparține.

BIOSECURITATE

Exploatațiile menționate mai sus sunt obligate să respecte anumite condiții și cerințe privind biosecuritatea, după cum urmează:

Exploatațiile noncomerciale de porcine:

Condiții:

1. porcinele deținute trebuie să fie identificate individual, înregistrate în Baza națională de date;

2. exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;

3. porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deținut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploatația;

4. comercializarea porcinelor și a produselor provenite de la acestea este interzisă.

b) Cerințe de biosecuritate:

1. porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deținute cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;

2. adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua ușor curățenia și dezinfecția;

3. trebuie să se asigure condiții pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

4. trebuie schimbată încălțămintea la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

5. trebuie folosită o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

6. trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

7. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;

8. trebuie să se asigure împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;

9. porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;

10. paiele pentru așternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

11. resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate în hrana porcilor.

Va urma 

foto: pexels.com/matthias zomer

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *