Noile reguli privind creșterea și comercializarea porcilor în România ( II )

SCANDALOS! Peste un miliard de lei de la bugetul de stat, plătit anul trecut, pentru susținerea reproducției în sectorul suinelor din România; în ciuda acestui ajutor financiar masiv, efectivele de suine au scăzut SCANDALOS! Peste un miliard de lei de la bugetul de stat, plătit anul trecut, pentru susținerea reproducției în sectorul suinelor din România; în ciuda acestui ajutor financiar masiv, efectivele de suine au scăzut

După ce am arătat în articolul ”Noile reguli privind creșterea și comercializarea porcilor în România ( I )”, publicat, ieri, 1 noiembrie, care sunt tipurile de exploatații de porcine stabilite prin lege și condițiile și cerințele pentru biosecuritate pentru exploatațiile noncomerciale, continuăm să vă prezentăm în articolul de față condițiile și cerințele de biosecuritate pentru exploatațiile de porcine de tip familial ( care nu sunt obligate să se înregistre fiscal ) și pentru exploatațiile care sunt obligate să se înregistreze fiscal.

Condiții și cerințe pentru biosecuritate

Exploatațiile comerciale de porcine de tip familial, precum și cele înregistrate la registrul comerțului: exploatație deținută de persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), asociații familiale (AF) sau persoane juridice (PJ), cu excepția exploatațiilor pentru creștere și îngrășare porcine înregistrate sanitar-veterinar, trebuie să îndeplinească următoarele condiții și cerințe de biosecuritate:

a) Condiții:

1. exploatațiile de porcine se înregistrează sanitar-veterinar, cu excepția gospodăriilor țărănești, cooperativei agricole din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

2. porcinele deținute trebuie să fie identificate individual și înregistrate în Baza națională de date, conform legislației în vigoare;

3. exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;

4. trebuie asigurată asistența sanitar-veterinară printr-un contract încheiat de exploatația de porcine cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, cu excepția gospodăriei țărănești; cooperativa agricolă asigură asistența sanitar-veterinară, precum și realizarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, print-un contract încheiat cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, pentru toate exploatațiile familiale din componența sa;

5. porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deținut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploatația;

6. eliminarea SNCU ( subroduse de origine animala si non-animala nedestinate consumului uman )  se realizează la o unitate de neutralizare a SNCU autorizată sanitar-veterinar; eliminarea se face în baza unui contract încheiat între exploatația de porcine și o unitate de neutralizare a SNCU autorizată sanitar-veterinar, cu excepția gospodăriei țărănești; cooperativa agricolă încheie un contract cu o unitate de neutralizare a SNCU autorizată sanitar-veterinar în vederea asigurării ecarisării exploatațiilor familiale din componența sa.

b) Cerințe de biosecuritate:

1. porcinele trebuie să fie deținute în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;

2. adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua ușor curățenia și dezinfecția;

3. la limita dintre spațiul unde se află adăposturile în care sunt cazate porcinele și spațiul în afara acestuia trebuie să existe o încăpere unde operatorul își schimbă hainele și încălțămintea, care este prevăzută cu o sursă de apă în vederea spălării mâinilor;

4. la intrarea/ieșirea din filtru trebuie amplasat un dezinfector de picior;

5. trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

6. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut activități de vânătoare sau oricare alt contact cu mistreții;

7. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut contact cu alți porci domestici din alte exploatații de porcine;

8. prin excepție de la pct. 7, trebuie permis accesul personalului angajat al societății comerciale care deține exploatația, prestatorilor de servicii de mentenanță și personalului sanitar-veterinar în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu condiția să nu intre în două sau mai multe exploatații cu porcine în cadrul aceleiași zile; aceștia trebuie echipați cu echipament de protecție și trebuie să ia toate măsurile necesare cu privire la evitarea difuzării bolii de la o exploatație la alta;

9. trebuie asigurate împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;

10. trebuie să se utilizeze o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

11. porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;

12. paiele pentru așternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

13. resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate în hrana porcilor;

14. trebuie asigurate facilități cu sistem de răcire în vederea depozitării SNCU până la livrarea acestora la o unitate de ecarisare cu care are contract.

Vom publica în articolul următor condițiile și cerințele pentru biosecuritate pentru exploatațiile comerciale de porcine pentru creștere și îngrășare înregistrate sanitar-veterinar și pentru exploatațiile comerciale pentru rase autohtone creșterea porcinelor se face în sistem semideschis, în regim de libertate restrânsă.

Va urma

foto cover pexels.com/Mali Maeder

SCANDALOS! Peste un miliard de lei de la bugetul de stat, plătit anul trecut, pentru susținerea reproducției în sectorul suinelor din România; în ciuda acestui ajutor financiar masiv, efectivele de suine au scăzut

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *