Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: ”vom reînvăța să cumpărăm românește”; lecția de ”patriotism economic” în domeniul agro-alimentar va fi achitată de la bugetul de stat, cu 600.000.000 de euro

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: ”vom reînvăța să cumpărăm românește”; lecția de ”patriotism economic” în domeniul agro-alimentar va fi achitată de la bugetul de stat, cu 600.000.000 de euro Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: ”vom reînvăța să cumpărăm românește”; lecția de ”patriotism economic” în domeniul agro-alimentar va fi achitată de la bugetul de stat, cu 600.000.000 de euro

Guvernul României a adoptat în ședința din 30 iunie 2023, Ordonanța de Urgență care prevede acordarea unei sume totale de 600.000.000 de euro, de la bugetul de stat, pentru dezvoltarea industriei alimentare, în cadrul programului InvestAlim. În conferința de presă organizată după ședința de guvern, noul ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat:

”acest act normativ este în strânsă legătură cu principiul de bază din programul de guvernare: patriotism economic. Am spus că vom reînvăța să cumpărăm românește și asta vom face. Practic, prin intermediul acestui act normativ, direcționăm investițiile pentru dezvoltarea producției realizate în România. Avem o capacitate uriașă de a obține materie primă. Avem obligația să ne asigurăm că ceea ce obțin fermierii noștri este procesat și transformat în produse cu valoare adăugată mare, aici, la noi, în România. Numai așa, ne putem asigura că românii au pe mese alimente bune la prețuri corecte și suportabile.

Vă prezint, pe scurt, prevederile actului normativ. Bugetul programului “InvestAlim” este de 600 de milioane de euro pentru perioada 2023-2026, asta  înseamnă aproximativ 148-150 de milioane de euro anual. Domeniile în care, prin această schemă, vor fi constituite unități de procesare sunt exact cele în care România acum înregistrează deficit: prelucrarea și conservarea cărnii, industria peștelui, industria cartofilor, domeniul sucurilor din fructe și legume, prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, fabricarea uleiurilor și a grăsimilor, fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, fabricarea produselor de morărit, fabricarea pâinii, fabricarea zahărului. Acestea sunt cele 10 domenii pentru programul InvestAlim. Condițiile de eligibilitate le regăsiți în actul normativ. Acestea vor fi incluse și în ghidurile de aplicare pe care le vom lansa în perioada imediat următoare”, a mai spus ministrul Agriculturii, Florin Barbu. 

InvestAlim va fi derulat în perioada 2023 – 2026. Prin acest program vor fi acordate ajutoare de stat regionale pentru susținerea investițiilor în achiziționarea de active pentru înființarea de unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei prin fabricarea unor produse noi.

Investițiile realizate în cadrul Programului INVESTALIM trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii principale:

a) să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro;

b) să demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe toată durata implementării investiţiei şi încă 5 ani de la data finalizării acesteia;

c) să îndeplinească indicatori cantitativi şi calitativi stabiliți;

d) să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi încă 5 ani de la data finalizării acesteia;

e) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin atragerea altor investiții conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.

f) întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.

Beneficiarii sunt operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990. Aceștia trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile totale ale proiectului de investiții, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Pentru asigurarea contribuției proprii, beneficiarii pot contracta finanțări de la instituții de credit. Aceste finanțări se acordă cu respectarea normelor interne proprii ale instituțiilor de credit, în baza unui contract de credit, și sunt garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA.

Cuantumul ajutoarelor de stat acordate prin Programul INVESTALIM se stabilește cu respectarea condițiilor prevăzute de HG 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022 – 2027, pentru investiţiile iniţiale.

În cadrul Programului, AFIR emite acorduri de finanțare pana la data de 31 decembrie 2026, iar plățile se efectuează pana la 31 decembrie 2031.  

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 Condiții de eligibilitate ale beneficiarilor Programului INVESTALIM:

a) să realizeze o investiţie în România, în unul dintre sectoarele industriei alimentare;

b) să nu se încadreze în categoria “întreprinderilor în dificultate” definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;

c) să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

d) să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

e) să nu fi efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;

f) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art.1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

g) să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;

h) să aibă capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Citește AICI, OUG 65/2023.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: ”vom reînvăța să cumpărăm românește”; lecția de ”patriotism economic” în domeniul agro-alimentar va fi achitată de la bugetul de stat, cu 600.000.000 de euro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *