Legea pescuitului şi a protecţiei resursei acvatice vii, promulgată de preşedinte / Ce se întâmplă în lacurile de acumulare destinate producţiei de energie electrică

legea pescuitului, presedinte, lacuri de acumulare, pescuit Sursa foto: Pixabay/aldonahawthorne

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care stabileşte cadrul legal privind activitatea de pescuit, din perspectiva protecţiei, conservării, repopulării, administrării şi exploatării resurselor acvatice vii din habitatele acvatice naturale, precum şi comercializarea produselor obţinute din pescuit când această activitate se realizează: pe teritoriul României şi în apele de sub jurisdicţia naţională a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state, transmite News.ro.

Potrivit actului normativ promulgat de către şeful statului, sunt considerate habitate acvatice naturale:

– Dunărea teritorială, Delta şi lunca inundabilă a Dunării;

– Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, complexul lagunar Razelm-Sinoe şi lacurile litorale;

– pârâiele, râurile şi lacurile de munte, colinare, de şes şi zonele lor inundabile, precum şi braţele moarte ale râurilor;

– bălţile şi lacurile naturale lipsite de instalaţii hidrotehnice pentru alimentarea, reţinerea şi evacuarea apei;

– lacurile de acumulare, inclusiv zonele lor inundabile la viituri;

– reţeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigaţie şi hidroenergetice şi ramificaţiile acestora;

– apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă a României.

Politica privind pescuitul în habitatele acvatice naturale este realizată de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

„Prin ordin comun al ministrului Agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului Mediului, apelor şi pădurilor, la propunerea agenţiei, se stabilesc perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului, precum şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii. Pentru apele care constituie frontieră de stat, perioadele de prohibiţie, regulile de pescuit, precum şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii se stabilesc în concordanţă cu convenţiile internaţionale încheiate cu statele riverane”, conform sursei citate.

De asemenea, legea prevede că pentru lacurile de acumulare destinate producţiei de energie electrică, în perioadele de prohibiţie, este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecţiei zonelor de depunere a icrelor, cu excepţia considerentelor de prevenire a calamităţilor naturale.

„Este interzis pescuitul în scop comercial sau recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj. Este interzis pescuitul comercial în reţeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative de irigaţii şi hidroenergetice, precum şi ramificaţiile acestora a căror lăţime a luciului de apă este mai mică de 300 m. Este interzis pescuitul în scop comercial, cu setca, pe cursul Dunării la mai puţin de 50 m de mal, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi la gurile de vărsare ale Dunării în Marea Neagră”, indică sursa menţionată.

Actul normativ mai spune că „în scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii, se înfiinţează Comitetul Consultativ Naţional pentru Sectorul Pescăresc, structură consultativă de avizare pe lângă organul de specialitate al MADR, cu autoritate ştiinţifică în domeniul piscicol, care este format din reprezentanţii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul resursei acvatice vii şi al mediului de viaţă al acesteia. Componenţa, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ Naţional pentru Sectorul Pescăresc se stabilesc prin ordin al ministrului Agriculturii şi dezvoltării rurale”.

Este înfiinţat şi Fondul pentru Dezvoltarea Sectorului Pescăresc, gestionat de către MADR, care se constituie din contravaloarea taxelor de eliberare a avizelor, licenţelor, autorizaţiilor, permiselor şi redevenţelor în scopul finanţării programelor de dezvoltare a sectorului pescăresc, inclusiv programe de populare sau repopulare.

Modul de utilizare a Fondului pentru Dezvoltarea Sectorului Pescăresc se stabileşte anual de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură.

Legea prmulgată mai stabileşte măsurile de administrare a resursei acvatice vii şi de monitorizare a activităţilor de pescuit comercial.

„Prin ordin al ministrului Agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc măsuri de reglementare a efortului de pescuit şi cota alocată. Reglementarea efortului de pescuit se face prin: limitarea numărului navelor/ambarcaţiunilor de pescuit în funcţie de caracteristicile acestora în cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescărie; limitarea timpului alocat activităţii pescuitului; stabilirea numărului de unelte utilizate la pescuit. Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumită specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit şi nave de pescuit. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pot stabili, prin ordin comun, şi alte măsuri de refacere şi conservare a resurselor acvatice vii. Cuantumul taxelor de avizare, licenţiere, autorizare, permise şi redevenţe se stabileşte prin hotărâre a Guvernului”, conform surse amintite.

Legea mai precizează că Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură este autoritatea naţională competentă responsabilă cu aplicarea sistemului de puncte acordate în cazul încălcărilor grave, precum şi cu înregistrarea lor în Registrul Naţional privind Încălcările.

Este reglementat, prin actul normativ, şi pescuitul recreativ în habitatele acvatice naturale, pescuitul în scop ştiinţific, politica sectorului de pescuit, precum şi măsurile privind organizarea pieţei produselor obţinute din pescuit. Iniţiativa de lege mai stabileşte regimul sancţiunilor.

Şeful statului a promulgat şi legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene. Actul normativ vizează modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, abrogarea alin. (2) al art.III din Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011prvind transporturile rutiere, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările ulterioare.

Sursa foto: Pixabay/aldonahawthorne

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *