Comisia Europeană a aprobat noi aditivi pentru hrana animalelor

Prețul mediu al laptelui la poarta fermei, în România, a sărit la peste 40 de euro/100 kg; prețul încasat de fermierii europeni este însă mult sub costul de producție Prețul mediu al laptelui la poarta fermei, în România, a sărit la peste 40 de euro/100 kg; prețul încasat de fermierii europeni este însă mult sub costul de producție
  1. Chelatul de fier al lizinei și al acidului glutamic, ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale, în vederea încadrării în categoria „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „compuși de oligoelemente. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ( EFSA ) a concluzionat în 2019 că, în condițiile de utilizare propuse, chelatul de fier al lizinei și al acidului glutamic nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor și asupra siguranței consumatorilor. Autoritatea a concluzionat totodată că aditivul este iritant pentru ochi și sensibilizant pentru piele și pentru căile respiratorii și a declarat că există un risc pentru utilizatorii aditivului dacă acesta este inhalat. Prin urmare, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri adecvate de protecție pentru a preveni efectele negative asupra sănătății umane, îndeosebi în ceea ce îi privește pe utilizatorii aditivului.
  2. L-glutamina produsă de Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 , ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale, în vederea încadrării în categoria „aditivi nutriționali”, grupa funcțională „aminoacizi, sărurile acestora și produsele analoage” și în categoria „aditivi senzoriali” și grupa funcțională „compuși aromatizanți”. EFSA a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, L-glutamina produsă de Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 nu are niciun efect advers asupra sănătății animalelor, asupra sănătății oamenilor sau asupra mediului. Autoritatea a mai concluzionat că aditivul este o sursă eficace de glutamină pentru toate speciile de animale și că, pentru ca pentru ca L-glutamina administrată ca supliment să fie pe deplin eficace pentru rumegătoare, aditivul în cauză ar trebui să fie protejat contra degradării în rumen.

În ceea ce privește utilizarea ca substanță aromatizantă, autoritatea a declarat că nu este necesar să se mai demonstreze eficacitatea atunci când este folosită în doza recomandată. Nu este autorizată utilizarea L-glutaminei în calitate de compus aromatizant în apa de băut. În doza recomandată, L-glutamina în calitate de compus aromatizant este puțin probabil să prezinte riscuri. Faptul că utilizarea L-glutaminei ca substanță aromatizantă nu este autorizată în apa de băut nu exclude utilizarea sa în hrana combinată pentru animale administrată prin intermediul apei. Pentru a face posibil un control mai bun al L-glutaminei în calitate de compus aromatizant, ar trebui prevăzute restricții și condiții. În cazul L-glutaminei, pe eticheta aditivului ar trebui indicat conținuturile recomandate. Atunci când aceste conținuturi sunt depășite, ar trebui indicate anumite informații pe eticheta preamestecurilor.

3. L-valina produsă de Escherichia coli KCCM 80159 ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale, în vederea încadrării în categoria „aditivi nutriționali”, grupa funcțională „aminoacizi, sărurile acestora și produsele analoage”. EFSA a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, L-valina produsă de Escherichia coli KCCM 80159 și folosită ca supliment alimentar în cantități adecvate nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, asupra sănătății oamenilor sau asupra mediului. Autoritatea a mai concluzionat că aditivul este considerat o sursă eficace de L-valină, un aminoacid esențial pentru hrana animalelor, și că, pentru a fi eficace în cazul rumegătoarelor, ar trebui să fie protejat contra degradării în rumen. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață.

4. Monoclorhidratul de L-lizină produs de Corynebacterium glutamicum DSM 32932 și 5. sulfatul de L-lizină produs de Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale, în vederea încadrării în categoria „aditivi nutriționali”, grupa funcțională „aminoacizi, sărurile acestora și produsele analoage”. EFSA a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, monoclorhidratul de L-lizină produs de Corynebacterium glutamicum DSM 32932 nu are niciun efect advers asupra sănătății animalelor, asupra siguranței consumatorilor sau asupra mediului. Autoritatea a declarat că există un risc pentru utilizatori deoarece ar trebui să fie considerat drept iritant pentru ochi, Prin urmare, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri adecvate de protecție pentru a preveni efectele negative asupra sănătății umane, îndeosebi în ceea ce îi privește pe utilizatorii aditivului. În avizul său din 1 iulie 2020, autoritatea a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, sulfatul de L-lizină produs de Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 nu are niciun efect advers asupra sănătății animalelor, asupra sănătății oamenilor sau asupra mediului. Autoritatea a mai concluzionat că ambii aditivi sunt surse eficace de aminoacid L-lisină pentru toate speciile de animale și că, pentru a fi eficace atât în cazul rumegătoarelor, cât și al nerumegătoarelor, aditivii în cauză ar trebui să fie protejați contra degradării în rumen.

6. Preparatul de 6-fitază produsă de Komagataella phaffii CGMCC 12056, ca aditiv pentru hrana găinilor ouătoare și a altor păsări ouătoare, în vederea încadrării în categoria „aditivi zootehnici” și în grupa funcțională „promotori de digestibilitate”. EFSA a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de 6-fitază produsă de Komagataella phaffii CGMCC 12056 nu are niciun efect advers asupra sănătății găinilor ouătoare și a altor păsări ouătoare, asupra siguranței consumatorilor sau asupra mediului. S-a concluzionat totodată că aditivul ar trebui considerat ca fiind potențial sensibilizant pentru căile respiratorii. Prin urmare, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri adecvate de protecție pentru a preveni efectele negative asupra sănătății umane, îndeosebi în ceea ce îi privește pe utilizatorii aditivului. Autoritatea a concluzionat că aditivul este eficace ca aditiv zootehnic în îmbunătățirea digestibilității hranei la găinile ouătoare și la alte păsări ouătoare.

7. Glutamatul monosodic obținut prin fermentare cu Corynebacterium glutamicum KCCM 80188, ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale. Solicitantul a cerut ca acest aditiv să fie încadrat în categoria „aditivi senzoriali”. Solicitantul ( compania producătoare, n.n. ) a cerut ca aditivul pentru hrana animalelor să fie autorizat în vederea utilizării în apa de băut. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 nu permite însă autorizarea „compușilor aromatizanți” în vederea utilizării în apa de băut. Prin urmare, ar trebui să nu se permită utilizarea în apa de băut a glutamatului monosodic obținut prin fermentare cu Corynebacterium glutamicum KCCM 80188. Faptul că utilizarea aditivului ca substanță aromatizantă nu este autorizată în apa de băut nu exclude utilizarea acestuia în hrana combinată pentru animale administrată prin intermediul apei. EFSA a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, glutamatul monosodic obținut prin fermentare cu Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 nu are efecte negative asupra sănătății animalelor, asupra sănătății consumatorilor sau asupra mediului. Autoritatea a concluzionat în aviz că aditivul nu este toxic prin inhalare, nu este iritant pentru piele sau pentru ochi și nu este sensibilizant pentru piele. Autoritatea a concluzionat totodată că s-a demonstrat cu succes efectul de intensificare a gustului hranei pe care îl are glutamatul monosodic și că, prin urmare, nu este necesar să se mai demonstreze eficacitatea sa în hrana pentru animale.

Regulamentele de punere în aplicare pentru fiecare aditiv în parte au fost aprobate de C.E. în 30 noiembrie și publicate astăzi, 1 decembrie 2020, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Deciziile se aplică direct în toate statele membre.

Prețul mediu al laptelui la poarta fermei, în România, a sărit la peste 40 de euro/100 kg; prețul încasat de fermierii europeni este însă mult sub costul de producție

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *