Ordin MADR-MAI prin care este modificat Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteo periculoase / Cum va fi determinat procentul producției calamitate

ordin, regulament, meteo, culturi calamitate Sursa foto: Calyx22 | Dreamstime.com

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne au dat un ordin comun pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase.

Potrivit ordinului, suprafața calamitată se va stabili prin măsurare/determinare de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole. Este, detaliat, de asemenea modul în care va fi determinată producția medie pe ultimii cinci ani și după ce formulă va fi stabilit procentului producției calamitate.

Documentul mai arată că toate constatările și determinările se vor face în prezența producătorului agricol sau a persoanei împuternicite.

Redăm mai jos ordinul integral:

Ordin comun MADR- MAI pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 271/112/2024 pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin OMADR şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

Astfel, potrivit noilor reglementări, procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se vor redacta respectând noile prevederi aprobate.

Suprafața calamitată se va stabili prin măsurare/determinare de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole.

În ceea ce privește evaluarea nivelului producției pe suprafața calamitată, constatarea şi evaluarea producției pe suprafața calamitată se fac de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, conform Normelor tehnice de evaluare a producției pentru fiecare cultură calamitată.

Pentru determinarea producției medii pe 5 ani anteriori (kg/ha) se va calcula astfel: producția medie pe 5 ani anteriori din care se elimină valoarea cea mai mare şi valoarea cea mai mică, care se completează după cum urmează:

a) pentru producătorii agricoli persoane fizice şi/sau persoane fizice autorizate şi/sau persoane juridice, care nu au istoric de activitate sau nu au istoric pentru cultura calamitată sau istoricul acestora este mai mic de 5 ani anteriori, aceasta nu se calculează şi se stabilește de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole pe baza interogării bazei de date I.N.S. – Tempo On line „AGR110A – Producţia medie la hectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe” pentru cultura/judeţul în cauză;

b) pentru producătorii agricoli persoane fizice autorizate şi/sau persoane juridice, care dețin evidenţe contabile şi au istoric de activitate pentru cultura în cauză, aceasta se stabilește pe baza datelor de producţie din evidenţele contabile proprii, puse la dispoziţia comisiei de către producătorii agricoli;

c) pentru producătorii agricoli persoane fizice şi/sau persoane fizice autorizate şi/sau persoane juridice, care deţin cel puţin un proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor încheiat în unul din cei 5 ani anteriori, aceasta nu se calculează şi se stabilește de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole pe baza interogării bazei de date I.N.S. – Tempo On line “AGR110A – Producţia medie la hectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe” pentru cultura/judeţul în cauză.

Pentru stabilirea procentului producției calamitate, Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole va aplica următoarea formulă de calcul:

% = 100 – evaluarea nivelului producției pe suprafața calamitată / producția medie pe 5 ani anteriori x 100

Situația culturilor la data constatării pagubelor se va determina analizând următoarele aspecte: stadiul de dezvoltare, aspecte de vătămare, măsuri aplicate de către producătorul agricol pentru reducerea sau limitarea pagubelor, detalierea situației existente la momentul constatării, cu referire la suprafețele aflate în perimetrul irigabil, respectiv cât din suprafața calamitată este situată în perimetrul irigabil (ha).

Toate constatările și determinările se vor face în prezența producătorului agricol sau a persoanei împuternicite.

Sursa foto: Calyx22 | Dreamstime.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *