Musulmanii și evreii tradiționaliști din Belgia au pierdut la CEDO dreptul de a sacrifica animalele în mod ritualic, fără asomarea cerută de autoritățile regionale

Musulmanii și evreii tradiționaliști din Belgia au pierdut la CEDO dreptul de a sacrifica animalele în mod ritualic, fără asomarea cerută de autoritățile regionale Musulmanii și evreii tradiționaliști din Belgia au pierdut la CEDO dreptul de a sacrifica animalele în mod ritualic, fără asomarea cerută de autoritățile regionale

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, în unanimitate, că interzicerea sacrificării ritualice a animalelor, fără asomare, nu încalcă dreptul la libertatea religioasă consfințit prin art. 9 din Convenția europeană a drepturilor omului, potrivit unui comunicat emis în 13 Februarie 2024.

CEDO a precizat că este pentru prima oară când s-a pronunțat într-o cauză care leagă bunăstarea animalelor de libertatea religioasă apărată de art.9 din Convenția europeană a drepturilor omului.

Lantulalimentar.ro reamintește că în 2014, guvernul belgian a lăsat la latitudinea autorităților regionale să decidă dacă mai permit sau nu sacrificarea ritualică a animalelor, fără asomarea acestora. 

Regiunea Flamandă și Regiunea Valonă au stabilit în 2017, respectiv 2018, că animalele nu mai pot fi sacrificate ritualic, fără asomare, pentru a respecta regulile de bunăstare a animalelor.

Decretele emise de cele două regiuni au provocat reacția comunităților musulmane și evreiești, care sacrificau animalele în mod ritualic, fără asomare, pentru a obține carnea de tip halal, respectiv kosher. 

Reprezentanții celor două comunități au invocat libertatea religioasă și au atacat în justiție cele două legi regionale. Cazul a ajuns atât la Curtea Constituțională a Belgiei, cât și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care nu au dat câștig de cauză reclamanților.

În final, cazul a ajuns la CEDO care a menținut ca valide deciziile autorităților regionale flamande și valone, subliniind că acestea converg către moralitatea publică. CEDO a recunoscut că deciziile autorităților regionale au reprezentat, totuși, o ingerință în libertatea religioasă a reclamanților, dar trebuie avut în vedere scopul legitim urmărit de autoritățile respective și anume protejarea bunăstării animalelor, ca o valoare etică foarte importantă pentru societățile democratice contemporane. 

foto cover myjewishlearning.com

Musulmanii și evreii tradiționaliști din Belgia au pierdut la CEDO dreptul de a sacrifica animalele în mod ritualic, fără asomarea cerută de autoritățile regionale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *