Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se pregătește să autorizeze produse cu mențiunea ”Calitate Premium”, obținute numai din materii prime din România și fără aditivi alimentari

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se pregătește să autorizeze produse cu mențiunea ”Calitate Premium”, obținute numai din materii prime din România și fără aditivi alimentari Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se pregătește să autorizeze produse cu mențiunea ”Calitate Premium”, obținute numai din materii prime din România și fără aditivi alimentari

Materia primă – ingredientul primar – trebuie să reprezinte mai mult de 50% din produsul agroalimentar marcat cu mențiunea „Calitate Premium”. Trasabilitatea materiei prime poate fi verificată, furnizată de la ferme agricole/ de creștere a animalelor care exclud OMG-urile ( organisme modificate genetic ) din sistemul lor de producție/exploatații agricole/ unități de procesare/ plantații sau din flora spontană, potrivit unui draftului unui proiect de ordin de ministru publicat pe siteul ministerului în 27 noiembrie, pentru consultare publică.

Produsul agroalimentar marcat cu mențiunea „Calitate Premium” este produsul alimentar pentru care se utilizează materii prime provenite din țara în care se obține produsul, nu are în compoziția lui aditivi alimentari și care se distinge de alte produse similare aparținând aceleiași categorii.

Pentru a fi atestat ca produs agroalimentar marcat cu mențiunea „Calitate Premium” produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini. Caietul de sarcini trebuie să conţină următoarele elemente:
a) denumirea produsului. În cazul în care produsul este deja înregistrat sub o denumire personalizată, aceasta nu se mai înregistrează.
b) descrierea caracteristicilor produsului agroalimentar marcat cu mențiunea „Calitate Premium”, prin indicarea principalelor însuşiri organoleptice (culoare, gust, miros, aromă, consistenţă, aspect), fizico-chimice (umiditate, grăsimi, proteine, glucide, sare, aciditate, densitate) și microbiologice, respectiv floră bacteriană specifică, unde este cazul;
c) descrierea caracteristicilor materiilor prime, care să nu conţină în compoziţia acestora, adaosuri obținute prin sinteză chimică și nu numai, cum ar fi: aditivi alimentari, arome, vitamine, minerale;
d) descrierea privind provenienţa materiilor prime, precum și indicarea principalelor însușiri organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, respectiv: aspect, consistență, culoare, gust, aromă, miros, umiditate, grăsimi, sare, proteine, aciditate, densitate și floră bacteriană specifică, după caz.
e) descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricaţie, care să nu prezinte în compoziţia lor aditivi alimentari, arome, vitamine, minerale; indicarea ingredientelor folosite şi a principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, unde este cazul, ale acestora;
f) descrierea metodei de producţie cu menționarea tuturor fazelor de producţie;
g) descrierea elementelor specifice privind ambalarea, unde este cazul;
h) fotografia şi descrierea produsului pe secţiune (după caz) care să reprezinte caracteristicile specifice produsului, forma, modul de producţie şi/sau de prelucrare;
i) declarație de conformitate care atestă că produsul este fabricat în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini și respectă prevederile legale în vigoare;
j) buletinul de analiză al produsului eliberat de un laborator acreditat/recunoscut la nivel UE, prin care se atestă respectarea parametrilor calitativi conform prevederilor specifice în vigoare, cât și a celor declarați.

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale înființează și administrează Registrul produselor „Calitate Premium” (RPCP). Acesta se publică și se actualizează pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

La locul de comercializare a produselor agroalimentare marcate cu mențiunea „Calitate Premium” este obligatorie afişarea fotocopiilor atestatelor şi respectarea condiţiilor de comercializare conform legislaţiei în vigoare.

sursa madr.ro

Logoul se aplică pe eticheta produselor agroalimentare marcate cu mențiunea „Calitate Premium”.
Logoul este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care asigură gestiunea acestuia.
Logoul nu poate face obiectul unei cesiuni sau al unui gaj ori unei alte garanţii reale şi nici al unei executări silite.
Folosirea logoului fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se pregătește să autorizeze produse cu mențiunea ”Calitate Premium”, obținute numai din materii prime din România și fără aditivi alimentari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *