Hormonii și antibioticele în carne: ”Nivelurile de reziduuri în animalele de fermă și în alimente de origine animală rămân scăzute în Uniunea Europeană”, raport EFSA / Utilizarea hormonilor este interzisă

animale de ferma, medicamente veterinare, hormoni, carne Sursa foto: Pixabay / Ralphs_Fotos

Din cele 342.850 de probe prelevate, în 2022, și centralizate la nivel european, în cadrul programului european de monitorizare, la care contribuie autoritățile naționale, pentru a detecta prezența substanțelor neautorizate, a reziduurilor de produse medicinale veterinare sau a contaminanților chimici în alimente, 919 (0,27%) de eșantioane au fost neconforme. Numărul total de probe analizate în 2022, a fost mult mai mare, de 600.320, dar rezultatele analizării restului de probe (strategii de eșantionare naționale, acțiuni inopinate, importuri) nu sunt prezentate în detaliu în acest raport. 

Neconformitatea constă în utilizarea unor substanțe și medicamente neautorizate/ilegale, în reziduuri de medicamente sau contaminanți peste nivelul maxim admis

Care sunt rezultatele detaliate pentru cele 342.850 de probe, analizate în cadrul programului de monitorizare european, 2022 ( datele pentru 2023 sunt în proces de analiză ):

 • Hormonii în carne

Pentru grupa A ( substanțe cu efect anabolic/hormoni de creștere și substanțe neautorizate ): 

A1 – nu au fost raportate probe neconforme pentru stilbene și derivați 

A2 – agenți antitiroidieni: au existat 0,2% probe neconforme, pentru tiouracil (n=21) și 6-metil-2-tiouracil (n=2). 

A3 – steroizi: 0,31% din probe au fost neconforme; probele neconforme au fost găsite la bovine (0,28%), porcine (0,22%), păsări (0,40%) și  ovine și caprine (2,32%). 

A4 – lactone ale acidului resorcilic ( un grup de compuși estrogenici ): 0,09% din probe au fost neconforme; probele neconforme au fost găsite la bovine (0,14%), cabaline (0,82%) și porcine (0,07%). 

A5 – beta-agoniştii ( substanțe pentru tratarea crizelor de astm ), au fost raportate 6 probe neconforme, trei pentru clenbuterol şi salbutamol şi două pentru pentru ractopamină, toate găsite la bovine

A6 – substanțe interzise au fost găsite în 0,02% din probe. Substanțele identificate au fost cloramfenicol (n=8), semicarbazidă (n=8), metronidazol (n=2), furaltadona (n=2) și nitrofurazonă (n=1).

Care sunt regulile europene privind utilizarea hormonilor de creștere în zootehnie

G4Food precizează că Uniunea Europeană interzice, prin Directiva 22/1996, utilizarea în sectorul zootehnic a substanțelor anabolice ( hormoni de creștere ), cu excepția anumitor situații de urgență privind sănătatea animalelor. 

Directiva interzice administrarea anumitor substanțe la animalele de fermă ca stimulatori de creștere. Substanțele, enumerate în anexa II, sunt:

 • tireostaticele;
 • stilbenele, derivații de stilbene, sărurile și esterii lor;
 • 17β estradiolul și derivații de tip ester ai acestuia;
 • substanțele β-agoniste (interzise, dar cu derogări posibile în anumite condiții).

Există și o listă de substanțe interzise provizoriu în anexa III la directivă: în această categorie intră substanțe cu efect estrogen (altele decât 17β estradiolul și derivații de tip ester ai acestuia), androgen sau gestagen (cu posibile derogări).

Directiva 2003/74/CE a modificat Directiva 96/22/CE, confirmând interzicerea hormonilor stimulatori de creștere la animale. De asemenea, actul legislativ a redus substanțial condițiile în care ar putea fi administrat în alte scopuri 17β estradiolul (hormon steroid estrogen) la animalele de la care se obțin produse alimentare.

Directiva 2008/97/CE a modificat Directiva 96/22/CE și limitează domeniul de aplicare al Directivei 96/22/CE la animalele de la care se obțin produse alimentare, retrăgând interdicțiile în cazul animalelor de companie.

Deoarece 17β estradiolul nu este esențial în creșterea animalelor de la care se obțin produse alimentare (datorită alternativelor disponibile) și ținând cont de posibilele riscuri ale acestuia pentru sănătatea umană, utilizarea acestuia este complet interzisă la animalele de la care se obțin produse alimentare. Prin urmare, scutirile temporare oferite în ceea ce privește utilizarea 17β estradiolului nu au fost reînnoite.

Directiva interzice:

 • introducerea pe piață a substanțelor enumerate mai sus în vederea administrării lor la animalele destinate consumului uman (cu anumite excepții în scopuri terapeutice și zootehnice);
 • introducerea pe piață și sacrificarea animalelor care conțin aceste substanțe sau reziduuri din aceste substanțe;
 • introducerea pe piață a cărnii sau a produselor de origine animală care conțin aceste substanțe sau reziduuri din aceste substanțe;
 • deținerea acestor substanțe într-o exploatație.

Excepții: Este interzisă administrarea substanțelor cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor β-agoniste la animalele de fermă. Cu toate acestea, este permisă utilizarea anumitor substanțe cu efect hormonal și a anumitor substanțe β-agoniste în scopuri terapeutice și zootehnice, cu condiția ca utilizarea acestora să fie controlată.

Importuri:UE interzice importarea de animale, carne sau produse de origine animală din țările din afara UE care autorizează administrarea acestor substanțe pentru stimularea creșterii. Cu toate acestea, interdicția UE nu se aplică în cazul în care aceste țări pot oferi o garanție echivalentă pentru exporturi, cum ar fi un sistem de creștere separat.

 • Reziduuri de antibiotice în carne 

Rezultate pentru grupa B (medicamente de uz veterinar)

B1 – antibacteriene : 0,14% din probele analizate au fost neconforme. Cea mai mare frecvență a probelor neconforme pentru antibacteriene a fost găsită în miere (1,44%).

B2 – alte medicamente de uz veterinar: cea mai mare proporție de probe neconforme a fost găsită pentru B2e, medicamente antiinflamatoare nesteroidiene: 0,19%. Aceste probe neconforme au fost raportate la diferitele specii și alimente, după cum urmează; bovine (0,30%), cabaline (1,15%), lapte (0,33%), porcine (0,05%) și ovine și caprine (0,17%).

B2a – antihelmintice: au fost raportate probe neconforme la bovine (0,04%), lapte (0,06%), porci (0,03%) și ovine și caprine (0,20%);

B2b – anticoccidiene: 0,14% din probele analizate au fost neconforme și au fost raportate la diferitele specii și alimente după cum urmează: ouă (0,49%), porci (0,04%), carne de pasăre (0,12%) și carne de iepure (1,90%). .

B2c – piretroizi: un eșantion neconform a fost raportat la păsări de curte (0,04%) 

B2d – sedative: două probe neconforme au fost raportate la bovine (0,06%) și vânat de fermă (11,11%). 

B2f – alte substanțe farmacologic active:  au fost raportate probe neconforme la bovine (0,19%), lapte (0,05%), porci (0,02%) și ovine și caprine (0,12%).

 • Alte substanțe și contaminanți de mediu

În grupa B3 (alte substanțe și contaminanți de mediu), „elementele chimice”, B3c, au avut cel mai mare procent total de probe neconforme (2,74%), cadmiul, cuprul, plumbul, mercurul total și zincul fiind cel mai frecvent identificate. 

Au fost raportate probe neconforme pentru compușii organoclorurati (B3a) și compușii organofosforici (B3b); 0,18% și, respectiv, 0,01%.

Pentru micotoxine (B3d) au fost raportate probe neconforme pentru bovine (0,50%), cabaline (1,49%), lapte (0,54%), porci (0,23%) și păsări de curte (0,06%), cele identificate fiind zearalenona, aflatoxina. M1, ochratoxina A, aflatoxina (suma B1, B2, G1, G2) și aflatoxina B1.

Pentru coloranți (B3e), au fost raportate probe neconforme pentru acvacultură (1,15%). Substanțele găsite au fost suma verde de malachit și verde leucomalachit, suma verde strălucitor și verde leucobrilliant și suma violet cristal și violet leucocristal.

Pentru „altele” (B3f), au fost raportate probe neconforme pentru acvacultură (0,21%), bovine (1,51%), vânat sălbatic (20,00%), miere (1,94%), păsări de curte (0,30%) și ovine și caprine ( 0,48%). Substanțele identificate au fost compuși de cupru, compuși de mercur, dioxid de sulf și acetamiprid.

 • Date statistice/Strategii de eșantionare multiple

600.320 de probe au fost prelevate, în total, în 2022 de statele membre ale Uniunii Europene, precum și de Islanda și Norvegia. Singurele date din Regatul Unit care au fost raportate la EFSA au provenit din Irlanda de Nord.

Din numărul total de probe colectate în 2022 din sectorul zootehnic pentru a detecta prezența substanțelor neautorizate, a reziduurilor de produse medicinale veterinare sau a contaminanților chimici în alimente, 342.850 de probe au fost analizate de EFSA, în cadrul unui program de monitorizare european derulat pe baza unor planificări anuale ale statelor membre, și a rezultat un raport relevant la nivel european.  Restul probelor au intrat pe alte programe de analiză, ale căror rezultate detaliate nu au fost prezentate în raportul citat.

Per total, luându-se în considerare toate cele 600.320 de probe prelevate, procentul de eșantioane neconforme, în 2022, a fost 0,18%, din totalul rezultatelor tuturor strategiilor de eșantionare: europeană, națională, program de control, acțiuni inopinate, importuri.  Procentul se înscrie între limitele ultimilor 13 ani: 0,17%-0,37%.

Sursa foto: Pixabay / Ralphs_Fotos

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *