Glifosatul: utilizarea în agricultură nu pune motive serioase de îngrijorare, dar au fost identificate ”lacune de date” – concluzii EFSA

Erbicidul triflusulfuron-metil, scos din uz de Comisia Europeană Erbicidul triflusulfuron-metil, scos din uz de Comisia Europeană
  • În ceea ce privește biodiversitatea, experții au recunoscut că riscurile asociate utilizărilor reprezentative ale glifosatului sunt complexe și depind de mai mulți factori.
  • În ceea ce privește ecotoxicologia, pachetul de date a permis o abordare conservatoare de evaluare a riscurilor, care a identificat un risc ridicat pe termen lung pentru mamifere în 12 din 23 de utilizări propuse ale glifosatului.
  • În prezent, glifosatul este aprobat pentru utilizare în UE până la 15 decembrie 2023.

Evaluarea impactului glifosatului asupra sănătății oamenilor, animalelor și mediului nu a identificat domenii critice de îngrijorare, dar unele lacune de date sunt raportate în concluziile EFSA.

Mai rămân unele aspecte de cercetat pe deplin sau probleme restante, pe care Comisia Europeană și statele membre trebuie să le ia în considerare în următoarea etapă a procesului de reînnoire a aprobării. Acestea sunt principalele constatări ale evaluării inter pares efectuată de către EFSA a riscurilor utilizării glifosatului. Raportul a fost întocmit de autoritățile din patru state membre (acționând în comun ca „state membre raportoare”).

O preocupare este definită ca fiind critică atunci când afectează toate utilizările propuse ale substanței active aflate în evaluare (de exemplu, utilizări înainte de însămânțare, utilizări după recoltare etc.), împiedicând astfel aprobarea sau reînnoirea acesteia.

În 2022, Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a efectuat o evaluare a pericolelor legate de glifosat și a concluzionat că acesta nu îndeplinește criteriile științifice pentru a fi clasificat ca substanță cancerigenă, mutagenă sau reprotoxică. EFSA a folosit clasificarea de pericol a ECHA în scopul evaluării UE a riscurilor privind glifosatul.

Acolo unde sunt identificate lacune de date, acestea sunt raportate în concluziile EFSA fie ca probleme care nu au putut fi finalizate, fie ca probleme restante.

Problemele care nu au putut fi finalizate includ evaluarea uneia dintre impuritățile din glifosat, evaluarea riscurilor alimentare ale consumatorilor și evaluarea riscurilor pentru plantele acvatice.

Problemele restante includ, printre altele, lipsa de informații despre toxicitatea unuia dintre componentele prezente în formula de pesticid pe bază de glifosat prezentată spre evaluare, care este necesară pentru a finaliza evaluarea riscului formulării pentru utilizări reprezentative. Pentru această formulare nu au existat indicii de toxicitate acută și genotoxicitate.

În ceea ce privește biodiversitatea, experții au recunoscut că riscurile asociate utilizărilor reprezentative ale glifosatului sunt complexe și depind de mai mulți factori. Ei au remarcat, de asemenea, o lipsă de metodologii armonizate și au convenit obiective specifice de protecție. În ansamblu, informațiile disponibile nu permit tragerea de concluzii ferme cu privire la acest aspect al evaluării riscurilor, iar managerii de risc pot lua în considerare măsuri de atenuare.

În ceea ce privește ecotoxicologia, pachetul de date a permis o abordare conservatoare de evaluare a riscurilor, care a identificat un risc ridicat pe termen lung pentru mamifere în 12 din 23 de utilizări propuse ale glifosatului.

Transparența procesului

„Evaluarea riscurilor și evaluarea inter pares a glifosatului reprezintă munca a zeci de oameni de știință de la EFSA și din statele membre într-un proces care s-a întins pe o perioadă de trei ani. Se bazează pe o evaluare a multor mii de studii și articole științifice și, de asemenea, încorporează informații valoroase colectate în timpul consultării publice”, a declarat șeful Departamentului de producție pentru evaluarea riscurilor al EFSA, Guilhem de Seze.

Context

Glifosatul este o substanță chimică utilizată într-o serie de produse erbicide și utilizarea sa în Europa este supusă unei reglementări stricte. În prezent, glifosatul este aprobat pentru utilizare în UE până la 15 decembrie 2023. Evaluarea riscurilor de către statele membre și evaluarea inter pares ulterioară de către EFSA a fost efectuată ca parte a procesului legal de reînnoire a aprobării utilizării sale în Europa.

Următorii pași: 

Concluziile EFSA privind evaluarea inter pares a evaluării riscurilor pentru glifosat au fost comunicate, ieri, 6 iulie, Comisiei Europene și statelor membre pentru a-și fundamenta decizia pe care o vor lua cu privire la menținerea glifosatului pe lista UE de substanțe active pesticide aprobate.

Concluziile detaliate ale EFSA sunt de așteptat să fie publicate până la sfârșitul lunii iulie 2023, iar documentele de bază, care însumează câteva mii de pagini, sunt de așteptat să fie publicate între sfârșitul lunii august și mijlocul lunii octombrie 2023.

foto cover pexels.com/Mirko Fabian

Erbicidul triflusulfuron-metil, scos din uz de Comisia Europeană

Comentarii

  1. Multumim pentru aceste articole extrem de obiective si documentate. Le urmaresc cu mare interes.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *