Erbicidul triflusulfuron-metil, scos din uz de Comisia Europeană

Erbicidul triflusulfuron-metil, scos din uz de Comisia Europeană Erbicidul triflusulfuron-metil, scos din uz de Comisia Europeană

Aprobarea substanței active triflusulfuron-metil expiră la 31 decembrie 2023, a decis Comisia Europeană, în 16 noiembrie 2023.

Statele membre retrag autorizațiile acordate produselor de protecție a plantelor care conțin triflusulfuron-metil ca substanță activă până la 20 februarie 2024.

Orice perioadă de grație acordată de statele membre expiră cel târziu la 20 august 2024.

Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară ( EFSA ) a identificat o preocupare majoră în ceea ce privește contaminarea apelor subterane cu un metabolit relevant din punct de vedere toxicologic al triflusulfuron-metil, IN-JU122, care se estimează că apare la valori mai mari decât parametrul valoric de 0,1 μg/L în toate condițiile geoclimatice reprezentate de scenariile de evaluare a apelor subterane pentru toate utilizările propuse ale triflusulfuron-metil. 

Prin urmare, în prezent nu se poate stabili faptul că prezența metaboliților substanței triflusulfuron-metil în apele subterane nu va avea efecte inacceptabile asupra apelor subterane și efecte dăunătoare asupra sănătății umane.

În plus, EFSA a concluzionat că triflusulfuron-metil are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin care pot cauza efecte adverse la oameni. Potrivit autorității, nu se poate demonstra o expunere neglijabilă pentru triflusulfuron-metil, deoarece este de așteptat ca reziduurile care depășesc valoarea implicită să apară în culturile de rotație. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că evaluarea riscului alimentar pentru consumatori nu a putut fi finalizată.

În evaluarea sa privind necesitatea substanței triflusulfuron-metil pentru a controla un pericol grav pentru sănătatea plantelor care nu poate fi combătut prin alte mijloace disponibile, inclusiv prin metode nechimice, autoritatea a concluzionat că, pentru unele utilizări și în unele state membre, este posibil să existe un număr insuficient de alternative chimice disponibile la momentul evaluării. Cu toate acestea, sunt disponibile unele metode nechimice (de exemplu, plivirea mecanică), deși este posibil ca acestea să nu aibă aceeași eficacitate ca metodele chimice și/sau pot prezenta limitări economice sau de altă natură în ceea ce privește fezabilitatea. În plus, alte alternative chimice ar putea fi puse la dispoziție în statele membre în cauză prin recunoașterea reciprocă a produselor alternative care sunt disponibile în alte state membre. 

În plus, Comisia consideră că nu a fost identificat niciun pericol grav pentru sănătatea plantelor. Prin urmare, Comisia consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea derogării prevăzute la articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

În pofida argumentelor prezentate de solicitant, motivele de îngrijorare legate de substanța activă în cauză nu au putut fi eliminate.

Citește AICI documentul integral.

Erbicidul triflusulfuron-metil, scos din uz de Comisia Europeană

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *