E lege: producătorii agricoli pot încasa prime de comercializare de până la 20.000 de euro anual pentru produse agricole primare ( legume, fructe, struguri, cereale, animale vii, păsări, lapte, ouă, miere de albine, ciuperci de cultură și hamei ), dar și pentru produse pescărești și de acvacultură

Semnal de alarmă al unui europarlamentar irlandez: tinerii fermieri de categorie mică și mijlocie sunt fără șansă în competiția cu firmele mari care investesc în tehnologie avansată Semnal de alarmă al unui europarlamentar irlandez: tinerii fermieri de categorie mică și mijlocie sunt fără șansă în competiția cu firmele mari care investesc în tehnologie avansată

Beneficiază de prevederile legii persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate/întreprinderile familiale/întreprinderile individuale din România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul României;
b) posedă atestat de producător sau documente de înregistrare ori licență de acvacultură sau licență de pescuit comercial, după caz, emise de autoritățile române;
c) comercializează pe piață produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, din producția proprie;
d) fac dovada comercializării produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător sau licență de acvacultură ori licență de pescuit comercial, după caz.

Prima de comercializare se acordă la cerere, pe baza următoarelor documente:
a) adeverința care să ateste, conform înscrisurilor de la registrul agricol, suprafața de teren cultivată, suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținută/deținut de către solicitant;
b) atestatul de producător vizat la zi sau documentele de înregistrare ori licența de acvacultură sau licența de pescuit comercial, după caz;
c) dovada comercializării produselor agricole primare și/sau a produselor pescărești și de acvacultură.

Valoarea primei de comercializare reprezintă contravaloarea în lei a 200 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate către unități de procesare și nu poate depăși 20.000 de euro anual/beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate direct pentru consum, care nu poate depăși 10.000 de euro anual/beneficiar. Producătorii pot solicita prima de comercializare fără a depăși limita capacităților proprii de producție.

Cererea pentru acordarea primei de comercializare se depune la centrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în a cărei rază teritorială se află terenul, luciul de apă sau ferma. Prima de comercializare se acordă în termen de 30 de zile de la data depunerii. În funcție de opțiunea beneficiarului aceasta poate fi plătită prin mandat poștal sau virament în contul curent al beneficiarului.

Fondurile pentru plata primei de comercializare se plătesc de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind prevăzut capitol distinct de cheltuieli, cu această destinație. În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și se aplică până la data de 31 decembrie 2023.

Legea a fost inițiată de 66 de deputați și senatori PNL, adoptată în 13 octombrie și promulgată de președintele României în 5 noiembrie, sub denumirea de Legea 236/2020.

Semnal de alarmă al unui europarlamentar irlandez: tinerii fermieri de categorie mică și mijlocie sunt fără șansă în competiția cu firmele mari care investesc în tehnologie avansată

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *