CEREALE DIN UCRAINA: Bulgaria, Polonia, România, Slovacia și Ungaria scapă, pentru o lună, de concurența unor mărfuri agricole provenite din țara devastată de război

CEREALE DIN UCRAINA: Bulgaria, Polonia, România, Slovacia și Ungaria scapă, pentru o lună, de concurența unor mărfuri agricole provenite din țara devastată de război CEREALE DIN UCRAINA: Bulgaria, Polonia, România, Slovacia și Ungaria scapă, pentru o lună, de concurența unor mărfuri agricole provenite din țara devastată de război

Cu excepția executării contractelor semnate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, punerea în liberă circulație sau plasarea sub regim de antrepozit vamal, de zonă liberă sau de perfecționare activă a produselor enumerate în anexa la prezentul regulament, originare din Ucraina, este permisă numai în alte state membre decât Bulgaria, Polonia, România, Slovacia sau Ungaria, potrivit Art. 1 din REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/903 AL COMISIEI EUROPENE, din 2 mai 2023, de introducere a unor măsuri preventive privind anumite produse originare din Ucraina, document publicat azi, 3 mai 2023, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Măsura se aplică până la 5 iunie 2023. Limitarea temporară a importurilor de grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea soarelui nu afectează circulația acestor mărfuri în sau prin Bulgaria, Polonia, România, Slovacia sau Ungaria sub regimul de tranzit vamal către un alt stat membru sau către o țară sau un teritoriu din afara teritoriului vamal al Uniunii.

Comisia Europeană amintește că, În urma războiului de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, începând cu 24 februarie 2022, pentru a sprijini economia ucraineană, Uniunea Europeană a introdus prin Regulamentul (UE) 2022/870 măsuri de liberalizare a comerțului care completează concesiile comerciale aplicabile produselor ucrainene în temeiul Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte. În special, articolul 1 din Regulamentul (UE) 2022/870 prevede, printre altele, suspendarea tuturor contingentelor tarifare stabilite în temeiul anexei I-A la Acordul de asociere. Acesta prevede, de asemenea, că produsele care fac obiectul contingentelor respective trebuie admise la importul în Uniune din Ucraina fără taxe vamale.

Războiul de agresiune al Rusiei a limitat, de asemenea, în mod drastic, accesul Ucrainei la porturile sale de la Marea Neagră, împiedicând astfel țara să își exporte produsele către restul lumii și să importe produsele de care are nevoie. Pentru a evita amenințările la adresa securității alimentare mondiale și pentru a sprijini stabilirea conectivității Ucrainei cu Uniunea, Comisia a facilitat crearea unor rute de transport alternative, numite „culoarele/coridoarele de solidaritate UE – Ucraina, pentru a permite comerțul bilateral și accesul Ucrainei la piețele mondiale.

Ca urmare a eforturilor comune ale statelor membre, în special ale Poloniei, Slovaciei, Ungariei, României și Bulgariei, precum și ca urmare a eforturilor Ucrainei, Moldovei, ale altor parteneri internaționali și ale Comisiei, culoarele/coridoarele de solidaritate UE – Ucraina au devenit un element vital pentru economia Ucrainei și o nouă conectivitate cu Uniunea, contribuind, de asemenea, la prevenirea unei crize alimentare mondiale.

Deși s-au înregistrat multe îmbunătățiri în ultimele luni, există în continuare blocaje logistice importante. Într-adevăr, infrastructura rămâne insuficientă pentru a face față creșterii bruște a traficului, în special la frontierele dintre Ucraina și statele membre. Echipamentele sunt încă urgent necesare, iar capacitatea este limitată, ceea ce duce la costuri logistice ridicate, existând, de asemenea, un risc ridicat ca spațiile de depozitare să ajungă rapid la capacitate maximă în statele membre afectate. Prin urmare, este imperios necesar să se îmbunătățească conectivitatea printr-o mai bună coordonare a tranzitului, prin îmbunătățirea infrastructurii și prin reducerea costurilor logistice globale, pentru a se garanta faptul că grâul, porumbul, rapița (colza) și semințele de floarea-soarelui originare din Ucraina pot ajunge mai adânc în Uniune și în afara teritoriului acesteia, după caz.

Comisia Europeană subliniază că, urmare a costurilor logistice ridicate și a blocajelor descrise mai sus, a fost înregistrată o creștere a importurilor din Ucraina către statele membre apropiate de Ucraina. Aceste importuri saturează capacitatea de depozitare și lanțurile logistice în special în Bulgaria, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Aceste circumstanțe afectează viabilitatea economică a producătorilor locali din statele membre respective. Pe această bază, Comisia consideră că apar circumstanțe excepționale care riscă să afecteze producătorii locali din Uniune. Având în vedere caracterul urgent al situației și necesitatea urgentă de a aborda această chestiune, în acest stadiu este imposibilă efectuarea unei investigații în temeiul Regulamentului (UE) 2022/870. Având în vedere aceste circumstanțe, Comisia consideră, prin urmare, că este necesară o acțiune imediată sub forma unor măsuri preventive.

Prin urmare, cu excepția executării contractelor semnate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, este necesar să se asigure că grâul, porumbul, rapița (colza) și semințele de floarea-soarelui originare din Ucraina, toate în concurență pentru aceleași capacități de depozitare, sunt puse în liberă circulație sau plasate sub regim de antrepozitare vamală, de zonă liberă sau de perfecționare activă, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, numai în alte state membre decât Bulgaria, Polonia, România, Slovacia sau Ungaria.

CEREALE DIN UCRAINA: Bulgaria, Polonia, România, Slovacia și Ungaria scapă, pentru o lună, de concurența unor mărfuri agricole provenite din țara devastată de război

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *