Bani mulți pentru procesarea fructelor, interes scăzut pentru accesare

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR ) a deschis astăzi prima sesiune pentru depunerea proiectelor în cadrul submăsurii 4.2a ”„Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării) din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), sesiunea fiind deschisă până în 31 ianuarie 2020.

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.2a sunt de 26.800.000 euro, suma fiind împărțită astfel:
•10.000.000 euro pentru domeniul de intervenție DI 3A „Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pieței locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilorinterprofesionale”.
•16.800.000 euro pentru domeniul de intervenție DI 6A „Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă”.
Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.2a (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării) se va face online pe www.afir.info conform precizărilor din Ghidul solicitantului, sesiunea fiind deschisă începând din data de 19 august 2019, ora 09:00.

Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.2a sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii precum și întreprinderi mari, cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole.
În anul 2017, în etapa 4, au fost selectate două proiecte: 1. ”Dezvoltarea și modernizarea capacității de procesare” în cadrul SC Orlando Import-Export 2001 SRL, cu sediul în satul Olteni, comuna Clinceni, județul Ilfov, valoarea publică a proiectului fiind 1.099.892 de euro și 2. Extindere hală depozitare fructe”, beneficiar fiind Mecicaprod SRL, cu sediul în satul Hotărasa, comuna Copăceni, județul Vâlcea, valoarea publică a proiectului fiind 333.551 euro. Valoarea totală a celor două proiecte a fost 1.433.443 euro, din 4.800.000 de euro, suma alocată pentru sesiune. Diferența a fost reportată pentru următoarea sesiune.

În lista de proiecte selectate într-o sesiune anterioară, decembrie 2015, am descoperit un singur proiect selectat: ”Producție de superalimente ecologice românești”, depus de Vamm Organic SRL, cu sediul în satul Fundeni, comuna Dobroiești, județul Iflov. În urma unei discuții telefonice cu managerul firmei, am aflat că proiectul nu a mai fost derulat, după aprobare, din cauză că beneficiarul l-a retras, urmând să depună un alt proiect, pentru o altă măsură.
De remarcat absorbția, totuși, redusă, a fondurilor europene alocate pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol.

Numărul proiectelor nefinanțate este, de asemenea, infim. În 2017, etapa 4, au fost respinse două proiecte, numite ambele ”Înființare atelier tradițional de procesare a fructelor și legumelor pentru obținerea sucurilor cu pulpă”, aplicanți fiind o firmă din Ialomița și una din Covasna, motivul respingerii fiind depunerea unor dosare incomplete.
Potrivit MADR, producția de fructe a fost în România, în anul 2016 de 1.241.000 de tone, din care producția de mere a fost de 467.000 tone.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *