Substanțe aromatizante interzise de Comisia Europeană

Substanțe aromatizante interzise de Comisia Europeană Substanțe aromatizante interzise de Comisia Europeană

Operatorii responsabili cu introducerea pe piață a următoarelor opt substanțe ca substanțe aromatizante, pentru care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor ( EFSA ) a solicitat date științifice suplimentare, nu au transmis datele solicitate și și-au retras cererile respective

2-Fenilpent-2-enal (nr. FL 05.175); 

2-Fenil-4-metil-2-hexenal (nr. FL 05.222); 2-(sec-Butil)–4,5-dimetil-3-tiazolină (nr. FL 15.029); 4,5-Dimetil-2-etil-3-tiazolină (nr. FL 15.030); 

2,4-Dimetil-3-tiazolină (nr. FL 15.060); 

2-Izobutil-3-tiazolină (nr. FL 15.119); 5-Etil-4-metil-2-(2-metilpropil)-tiazolină (nr. FL 15.130); 5-Etil-4-metil-2-(2-butil)-tiazolină (nr. FL 15.131) („substanțele în cauză”). 

Prin urmare, substanțele în cauză trebuie eliminate din lista de substanțe aromatizante a Uniunii.

Este necesar ca produsele alimentare în care au fost adăugate oricare dintre substanțele în cauză și care au fost introduse pe piață în Uniune sau care au fost expediate din țări terțe și erau în tranzit către Uniune înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament să poată fi comercializate în Uniune până la data durabilității minime sau până la data-limită de consum. 

Este necesar ca această măsură tranzitorie să nu se aplice preparatelor la care a fost adăugată oricare dintre substanțele în cauză și care nu sunt destinate să fie consumate ca atare, întrucât producătorii de produse alimentare care utilizează preparatele respective ca ingrediente cunosc compoziția lor atunci când le utilizează.

În sensul prezentului regulament, prin preparate se înțeleg amestecuri ale uneia sau mai multor substanțe aromatizante în care pot fi adăugate și alte ingrediente alimentare, cum ar fi aditivii alimentari, enzimele sau substanțele suport pentru a facilita depozitarea, vânzarea, standardizarea, diluarea sau dizolvarea lor.

Sursă: Regulamentul (UE) 2024/234 al Comisiei din 15 ianuarie 2024 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește eliminarea din lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante

foto cover pexels.com/Eric Mufasa

Substanțe aromatizante interzise de Comisia Europeană

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *