Din 2021, la presiunea Uniunii Europene, statele membre sunt obligate să apere fermierii de practicile neloiale ale hypermarketurilor; conflict în Germania între marii retaileri și ministrul Julia Klöckner

Plumbul din alimente: Comisia Europeană a decis reducerea drastică a nivelului maxim admis, pentru a proteja dezvoltarea neurologică a consumatorilor Plumbul din alimente: Comisia Europeană a decis reducerea drastică a nivelului maxim admis, pentru a proteja dezvoltarea neurologică a consumatorilor

Statele membre sunt obligate ca până la 1 mai 2021 să adopte și să publice actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei 633/2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Statele membre vor comunica de îndată Comisiei Europene textul actelor respective. Statele membre aplică actele respective cel târziu de la 1 noiembrie 2021.
Organizațiile de producători, alte organizații de furnizori și asociațiile unor astfel de organizații au dreptul de a depune o plângere la cererea unuia sau a mai multor membri ai lor sau, după caz, la cererea unuia sau a mai multor membri ai organizațiilor lor membre, în cazul în care respectivii membri consideră că au fost afectați de o practică comercială interzisă.

Alte organizații care au un interes legitim în reprezentarea furnizorilor au dreptul de a depune plângeri la cererea unui furnizor și în interesul respectivului furnizor, cu condiția ca astfel de organizații să fie persoane juridice independente fără scop lucrativ.

În vederea asigurării unui nivel mai ridicat de protecție, statele membre pot menține sau introduce reglementări mai strice pentru combaterea practicilor comerciale neloiale decât cele prevăzute în Directiva 633/2019, cu condiția ca respectivele reglementări naționale să fie compatibile cu normele privind funcționarea pieței interne.

Directiva 633/2019 nu aduce atingere reglementărilor naționale care vizează combaterea practicilor comerciale neloiale care nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei directive, cu condiția ca asemenea reglementări să fie compatibile cu normele privind funcționarea pieței interne.

Ministrul german al Agriculturii, Julia Klöckner, a conceput deja un proiect de lege aflat deja în dezbaterea Parlamentului. Recent, ministrul Julia Klöckner a acuzat marii retaileri din Germania că ”încalcă sistematic contractele și legile”. Ministrul federal al Agriculturii, membru al partidului creștin-democrat, care are relații strânse cu lumea rurală, a declarat, citat de publicația dw.com, că își dorește să ia partea ”lui David în lupta cu Goliat”, reliefând prin această expresie lipsa de putere a furnizorilor agricoli față de marii comercianți, care domină piața germană.

”Cei patru giganți ai comerțului cu amănuntul controlează acum 85% din piața [germană], în timp ce în urmă cu 15 ani opt lanțuri predominau peste 70% din piață. Fermierii se bazaseră pe practicile de cumpărare ale puținelor firme. Producătorii agricoli care s-au plâns de un tratament neloial au fost deseori eliminați de pe listele furnizorilor” a spus Klöckner.

Managerii generali ai hypermarketurilor au reacționat imediat și au trimis o scrisoare cancelarului Angela Merkel, acuzând că remarcile ministrului Agriculturii reprezintă un ”caz fără precedent de defăimare publică”.

„Suntem profund șocați de acest atac masiv asupra reputației companiilor noastre și ne simțim discreditați personal”, au spus șefii giganților – Edeka, Rewe, Aldi și Schwarz Group, care conduc Kaufland și Lidl. Lor li s-au alăturat și președinții federațiilor comerciale germane HDE din comerțul cu amănuntul și BVLH.

Potrivit directivei UE 633/2019, printre cele mai frecvente practici neloiale se numără:

plata întârziată, peste 30 de zile, a produselor agricole perisabile;

anularea de hypermarket a comenzilor de produse agricole și alimentare perisabile cu un termen de preaviz atât de scurt încât furnizorul nu are posibilități rezonabile de a găsi o alternativă pentru comercializarea sau utilizarea produselor respective;
modificarea în mod unilateral a clauzelor unui acord de furnizare pentru produse agricole și alimentare care se referă la frecvența, metoda, locul, calendarul sau volumul furnizării sau livrării produselor agricole și alimentare, standardele de calitate, condițiile de plată sau prețurile sau în ceea ce privește furnizarea de servicii;
solicitarea cumpărătorului ca furnizorul să facă plăți care nu sunt legate de vânzarea produselor agricole și alimentare ale furnizorului;

cumpărătorul solicită furnizorului plăți pentru deteriorarea sau pierderea de produse agricole și alimentare sau pentru ambele, survenite în spațiile cumpărătorului sau după ce proprietatea a fost transferată cumpărătorului, atunci când o astfel de deteriorare sau pierdere nu a avut loc din neglijența sau culpa furnizorului;

Pentru a combate practicile care deviază considerabil de la buna conduită comercială, care contravin bunei credințe și corectitudinii și care sunt impuse unilateral de un partener comercial altuia, directiva stabilește o listă minimă a practicilor comerciale neloiale interzise în relațiile dintre cumpărătorii și furnizorii din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar și prevede norme minime de asigurare a aplicării respectivelor interdicții și modalitățile de coordonare între autoritățile de aplicare a legii.
Directiva 633/2019 se aplică anumitor practici comerciale neloiale care apar în legătură cu vânzarea de produse agricole și alimentare de către:
(a) furnizori a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 2 000 000 EUR către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 2 000 000 EUR;
(b) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 2 000 000 EUR, dar este de maximum 10 000 000 EUR, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 10 000 000 EUR;
(c) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 10 000 000 EUR, dar este de maximum 50 000 000 EUR, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 50 000 000 EUR;
(d) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 50 000 000 EUR, dar este de maximum 150 000 000 EUR, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 150 000 000 EUR;
(e) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 150 000 000 EUR, dar este de maximum 350 000 000 EUR, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 350 000 000 EUR.

foto Lantulalimentar.ro

Plumbul din alimente: Comisia Europeană a decis reducerea drastică a nivelului maxim admis, pentru a proteja dezvoltarea neurologică a consumatorilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *