Importurile de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, supuse de două ori controlului sanitar veterinar

Importurile de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, supuse de două ori controlului sanitar veterinar Importurile de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, supuse de două ori controlului sanitar veterinar

Ordonanța de Urgență privind importurile de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina impune testarea de două ori a aceluiași lot de marfă destinat pieței românești. 

Operatorul economic din România care intenționează să cumpere din Ucraina mărfurile agricole care intră sub incidența OUG ( grâu, porumb, semințe de rapiță, semințe de floarea soarelui ) este obligat ”să furnizeze Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor o probă a produsului agricol cu origine din Ucraina, ce va face obiectul importului”. 

ATENȚIE! În acest stadiu al activității comerciale, marfa se află încă în Ucraina. Operatorul economic trebui mai întâi să solicite clientului din țara aflată în război o probă din lotul de marfă agricolă pe care urmează să o importe. Proba este prelevată la sursă, în depozitul clientul din Ucraina, și expediată în România, nu este clar prin ce mijloace. Cu serviciile poștale sau de curierat?

În urma analizării probei, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor eliberează certificatul de calitate din punctul de vedere al respectării normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor și îl transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Apoi, se pune în mișcare un proces deliberativ complicat, la finalul căruia ministrul Agriculturii își pune ( sa nu! ) semnătura pe un acord de import, în baza căruia, în sfârșit, operatorul economic are dreptul să cumpere și să aducă marfa în țară. 

De remarcat că rezultatele analizării probei expediată din Ucraina înainte ca operatorul economic să primească acordul de import nu sunt luate în seamă de comisia deliberativă care analizează cererea de import: documentul respectiv nu se află printre documentele analizate de comisia respectivă. Alte acte sunt analizate: 

a) copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit, certificată pentru conformitate cu originalul; 

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, certificată pentru conformitate cu originalul; 

c) copie a certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificată pentru conformitate cu originalul;

d) documente relevante considerate utile de către operatorul economic, respectiv dovada de origine a produselor agricole și facturi de achiziție; e) o declarație pe propria răspundere privind stocurile de produse care fac obiectul solicitării, existente la data declarației, însoțită de documente contabile justificative.

Mai mult, OUG nu prevede că rezultatele analizei trebuie să fie comunicate și operatorului economic. Acesta predă proba ANSVSA, dar nu știe dacă proba este sau nu este conformă.

Bun, operatorul economic primește acordul de import, încarcă marfa din Ucraina, o aduce la punctul vamal.

La punctul vamal transportul respectiv trebuie desigilat, iar în acel moment inspectorii sanitari veterinari oficiali prelevă încă o probă ”pentru determinarea calității mărfii, pe cheltuiala operatorului economic, și verifică dacă aceasta are aceleași calități prevăzute în certificatul de calitate”, obținut anterior. 

Abia după obținerea buletinului de analiză cu rezultat conform, produsele agricole pot intra în circuitul de procesare/furajare/ hrană animale.

În situația în care produsele agricole importate cu origine din Ucraina sunt constatate neconforme, acestea sunt refuzate sau distruse pe cheltuiala operatorului economic.

Sistemul de determinare a calității presupune: inspecție organoleptică, identificarea produsului, umiditate, determinarea gradului de radioactivitate, micotoxine, nivel de pesticide, metale grele Pb la cereale și PB și cadmiu la rapiță, impurități, organisme modificate genetic la rapiță și porumb. Totodată este verificată și cantitatea produselor importate, care se efectuează de către instituții cu atribuții în domeniu.

Importurile de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, supuse de două ori controlului sanitar veterinar

Comentarii

  1. Dacă un operator economic român are stoc deficitar și, deci, nevoie de suplimentare a stocului, de ce nu cumpără de la producători români de cereale, ci de la ucraineni?! Nu înțeleg cum sunt protejați producătorii români de cereale!!!!

  2. Nu înțeleg de ce atâta cheltuiala cu atâtea analize, oare chiar se vor efectua?!, când se pot cumpăra cerealele lipsă chiar din țară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *