Comisia Europeană avertizează statele membre că va suspenda plățile pentru agricultură, dacă acestea nu vor respecta planurile strategice convenite cu forul european pentru următorul exercițiu financiar

Raport EFSA: cea mai mare creștere a probelor cu urme de pesticide peste nivelul maxim admis a fost înregistrată la căpșune, varză și struguri pentru vin; autoritățile de la București, restante la publicarea rapoartelor naționale Raport EFSA: cea mai mare creștere a probelor cu urme de pesticide peste nivelul maxim admis a fost înregistrată la căpșune, varză și struguri pentru vin; autoritățile de la București, restante la publicarea rapoartelor naționale

Un nou exercițiu financiar european e pe cale să fie decis și aplicat. Bugetul european pentru agricultură, mixat cu banii din bugetul național, va trebui împărțit și cheltuit în funcție de planul strategic realizat de fiecare stat membru, în concordanță cu obiectivele fixate de Uniunea Europeană, incluzând și obiectivele din Acordul Verde European ( European Green Deal ) și din strategiile ”Biodiversitate” și ”De la furcă la furculiță”. Uniunea Europeană și-a propus să facă un salt civilizațional în domeniul mediului și al noilor tehnologii, iar activitatea agricolă urmează să se desfășoare conectată la aceste strategii ambițioase.

Mai întâi, statele membre sunt chemate să realizeze o analiză SWOT a resurselor din teritoriul lor și a sectorului agro-alimentar. Analiza SWOT presupune identificarea punctelor tari ( Strengths ), a punctelor slabe ( Weaknesses ), a oportunităților ( Opportunities ) și a amenințărilor ( Threats ). Această analiză va fi făcută prin colaborarea dintre autoritățile naționale și fermieri, potrivit siteului Comisiei Europene.

După conceperea acestor Planuri Strategice Naționale, fiecare stat membru va trebui să elaboreze o strategie de intervenție, adică să selecteze din Politica Agricolă Comună instrumentele financiare utile și să stabiliească ținte cuantificabile, pe care urmează să le atingă în următorul exercițiu financiar. Planurile strategice PAC vor acoperi toate instrumentele PAC finanțate de UE, disponibile în cadrul plăților directe, sprijinului specific pieței și dezvoltării rurale.

Statele membre vor trimite apoi planurile strategice ale PAC către Comisia Europeană pentru aprobare oficială. Această aprobare se va baza pe consistență, coerență, contribuție eficientă la obiectivele PAC și la nevoile identificate, precum și pe alte rezultate potențiale, cum ar fi impactul asupra funcționării adecvate a pieței interne, de exemplu.

Statele membre vor trebui să elaboreze un raport anual de performanță pe baza planurilor lor. Aceste rapoarte vor ajuta Comisia Europeană să monitorizeze punerea în aplicare a politicii agricole și să evalueze progresul în direcția obiectivelor stabilite pentru perioada totală de bugetare. C.E. avertizează că ar putea suspenda plățile către statul membru, dacă acesta nu va reuși să depășească deficiențele înregistrate în punerea în aplicare a planurilor strategice convenite cu forul european.

Noua PAC mută accentul de la reguli și respectarea lor către rezultate și performanță. Abordarea unică e înlocuită cu un sistem mai flexibil, cu o mai mare libertate pentru țările UE de a decide cum să îndeplinească cel mai bine obiectivele comune, răspunzând, în același timp, nevoilor specifice ale fermierilor și comunităților rurale.

Comisia Europeană susține un sector agricol rezistent, durabil și competitiv, care să asigure producția de alimente de înaltă calitate, sigure și accesibile pentru cetățenii săi și un țesut socioeconomic puternic în zonele rurale. Propunerile viitoare pentru PAC vizează o schimbare reală a politicii, concentrându-se pe dovezi, adaptarea la nevoile și condițiile locale, păstrând în același timp o unitate puternică la nivel european. Planurile strategice ale PAC vor fi cruciale pentru a permite acest lucru.

Raport EFSA: cea mai mare creștere a probelor cu urme de pesticide peste nivelul maxim admis a fost înregistrată la căpșune, varză și struguri pentru vin; autoritățile de la București, restante la publicarea rapoartelor naționale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *